Eind vorig jaar investeerden we nog in innovatieve software, specifiek ontworpen voor een efficient management van uw volledige poststroom. Met die software kunnen we facturen, offertes, brieven, … hersorteren en opnieuw opbouwen. Dit houdt aanzienlijke besparingen op uw portkosten in!
We printen ook extra barcodes op de documenten die onze intelligente vulmachines aansturen. De machines weten daardoor welke taal de bestemmeling spreekt, welke bijlages hij moet krijgen, … De codes zorgen bovendien voor extra detectie.

Met de nieuwe software voor registratie zetten we eigenlijk een volgende logische stap. De software registreert nauwkeurig hoe de opdracht verloopt. Welke omslag heeft welke documenten gekregen? Zijn er opstoppingen voorgekomen? Hoe zijn deze opgelost? Een opdracht kan bovendien pas afgesloten worden eens alle documenten correct verwerkt zijn.

Op het einde van de opdracht krijgen we zo een gedetailleerd rapport met alle informatie over de gedraaide mailing.
Dit garandeert een feilloze verwerking van uw volledige poststroom.

Een stevige investering die ons in staat stelt de volledige poststroom van bedrijven over te nemen en garanties te bieden dat die ook effectief 100 % correct behandeld is…